Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) jsou vydány společností Global Digital Média, SA registrovanou v obchodním rejstříku a v rejstříku společnosti Genève pod číslem CHE-373 082 366, jejichž sídlo je na adrese Rue Muzy 9 - 1207 Genève – Suisse, a je zastoupena úřadujícím předsedou. Účelem těchto zásad je regulovat jak shromažďování a používání osobních údajů zpracovávaných během registrace na webových stránkách, vydaných naší společností tak i správu a konfiguraci cookies a práva spotřebitelů.

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které budou pravděpodobně během registrace na stránce shromažďovány, jsou určeny společnosti, která je zodpovědná za zpracování. Toto shromáždění umožňuje členovi založit účet před tím, než použije webovou stránku a případné přihlášení k předplatnému. V případě, že tato osoba odmítne poskytnout tyto údaje, nebude schopna použít webovou stránku a případně se přihlásit k předplatnému.

Shromážděné údaje jsou určeny pouze pro interní použití, pro vlastní potřebu společnosti. Přístup mají pouze lidé jednající na základě pravomoci a na základě pokynů od společnosti. Výjimkou jsou bankovní údaje, které jsou sdělovány poskytovatelům služeb, odpovědných za správu a shromažďování předplatného. Člen výslovně souhlasí s tím, aby jeho výše uvedené bankovní údaje byly sděleny uvedeným poskytovatelům služeb pouze za výše uvedeným účelem.

Další výjimkou mohou být osobní údaje shromážděné během registrace na webové stránce, které budou sdělovány obchodním partnerům pouze po výslovném souhlasu člena nebo účastníka a pouze za účelem usnadnění jeho registrace k dalším službám.

Tyto údaje jsou uchovávány pouze po dobu přísně spojenou s účelem zpracování a nejvýše dva roky od poslední návštěvy člena na webové stránce. Jejich účelem je nabídnout členům setkání v souladu s jejich osobností. S výjimkou e-mailové adresy člena, která je povinná pro registraci, není člen povinen poskytovat žádné další osobní údaje, aniž by to mělo vliv na smlouvu.

Je přísně zakázáno získávat, používat nebo předávat třetím stranám osobní údaje uvedené na webových stránkách, a to bez ohledu na jejich použití.

Je také přísně zakázáno jakýmkoli způsobem kontaktovat nebo posílat „spam“, „nežádané zprávy“ členům nebo současným nebo minulým předplatitelům této webové stránky. V souladu s platnými právními a regulačními předpisy o ochraně osobních údajů má člen právo na přístup, opravu, vymazání a omezení osobních údajů, které se ho týkají. Člen má také právo z legitimních důvodů odmítnout zpracování jeho osobních údajů.

Člen má také právo odvolat svůj souhlas pro zpracování jeho osobních údajů, ke kterému původně dal souhlas. Člen má dále právo informovat společnost o svých pokynech, co se má stát s jeho údaji po jeho smrti.

Dále má člen možnost požádat, aby jeho údaje byly dány třetí straně, pokud souhlasil se shromažďováním těchto údajů nebo pokud byly tyto údaje shromážděny v souvislosti s plněním smlouvy.

Všechna tato práva lze uplatnit u společnosti Global Digital Média, customer@ mainpay.net, Rue Muzy 9 - 1207 Genève – Suisse doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí, s přiloženým dokladem totožnosti. Kromě toho má člen možnost podat stížnost orgánu pro ochranu údajů. V případě, že má Člen důvod domnívat se, že jeho osobní údaje byly použity, zneužity, musí o tom společnost neprodleně informovat.

2. COOKIES

Při používání naší webové stránky jsou na naší stránce ukládány různé typy souborů cookies společnosti nebo třetích stran.

2.1 Cookies umístěné na našich stránkách

Tyto cookies jsou propojeny s provozem našich webových stránek. Bez některých těchto souborů cookies nebudete moci naši webovou stránku a všechny její funkce správně používat.

2.1.1. Soubory cookies pro identifikaci uživatelů

Soubory cookies usnadňují členům opětovné připojení. Tento soubor cookies se vymaže, pokud se člen odhlásí z webu, aby se mohl znovu připojit, musí znovu zadat přihlašovací údaje. Z důvodu zabezpečení osobních údajů našich členů, není v tomto souboru cookies vidět žádné heslo ani osobní identifikační údaje.

2.1.2. Session cookies (mandatorní)

Session cookies jsou soubory cookies, které vám umožňují přístup k členské části naší webové stránky poté, co se člen sám přihlásil. Tyto soubory cookies jsou prohlížečem člena automaticky vymazány, pokud člen web nepoužívá déle než hodinu. Tyto soubory cookies mohou být od první nebo třetí strany.

2.1.3. Cookies pro reklamní účel (sledovací)

Sledovací soubory cookies nám umožňují zobrazovat našim členům cílené reklamy podle jejich věku, pohlaví, umístění, zvoleného jazyka atd. Umožňují nám také nabízet představit nabídky, které mohou naše členy zajímat na základě jejich preferencí a zájmu.

2.1.4. Soubory cookies pro statistiku návštěv (měřící)

Měřící soubory cookies nám umožňují spočítat počet stránek zobrazených našimi návštěvníky a našimi členy během jejich navigace na naši webovou stránku

2.1.5. Soubor cookies pro jazykovou preferenci

Soubor cookies s předvolbami jazyků nám umožňuje zapamatovat si jazyk, ve kterém si naši členové přejí naše stránky prohlížet.

2.2 Cookies používané třetími stranami

Tyto soubory cookies jsou nastaveny jinou doménou, než je náš web. Nezpracováváme tyto typy cookies, na které se vztahují zásady ochrany osobních údajů a cookies těchto třetích stran, které jednají svým vlastním jménem. Osobní údaje obsažené v těchto souborech cookies, jsou přístupné pouze třetím stranám. Při této příležitosti nesdělujeme žádné osobní údaje.

2.2.1. Soubory cookies sdílení (sociální sítě)

Sociální sítě (Facebook, Twitter) umožňují členům naší webové stránky sdílet data s ostatními členy. Když kliknete na tlačítko sdílení, umístí Facebook nebo Twitter soubor cookies do vašeho zařízení. Tento soubor cookies umožňuje, jestliže jste připojeni k vašemu účtu Facebook nebo Twitter a současně procházíte naše stránky, propojit data, konzultovaná na našem webu, s vaším účtem Facebook nebo Twitter.

2.2.2. Analytické a funkční soubory cookies

Soubory cookies pro měření návštěvnosti používané na našem webu jsou ukládány obchodním partnerem Google Analytics. Umožňují nám analyzovat frekvenci návštěvnosti a výkonnost našich stránek, zejména analýzou využití různých prvků našeho webu (zobrazené stránky, navigace atd.), Aby se zvýšil zájem a ergonomie našeho webu, abychom Vám mohli nabídnou, co možno nejlepší služby.

2.2.3. ODHLÁŠENÍ

E-mailovou adresu, kterou uvedete, používáme k zasílání informací o našich produktech. Můžete se kdykoli odhlásit a zastavit příjem e-mailů podle pokynů k odhlášení ve spodní části každého e-mailu.

2.2.4. SOUHLAS

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.